MONTAŻ – SERWIS

Firma Klima Solution oferuje usługi w zakresie montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła.

Wykonamy instalację w Twoim domu, mieszkaniu jak również w lokalach użytkowych tj. sklepy, restauracje, firmy, magazyny, fabryki, serwerowniach oraz inne pomieszczenia specjalnego zastosowania.

 

KLIMATYZACJA

Podstawowy montaż klimatyzacji obejmuje:

 • Poprowadzenie instalacji chłodniczej
 • Grawitacyjne odprowadzenie skroplin
 • Podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej
 • Sprawdzenie układu chłodniczego
 • Uruchomienie  klimatyzacji i sprawdzenie poprawności działania
 • Szkolenie z obsługi klimatyzacji

Podstawowy serwis klimatyzacji obejmuje:

 • sprawdzenie stanu czystości filtrów klimatyzatora
 • sprawdzenie obudowy, podłączeń freonowych i elektrycznych
 • pomiar ciśnienia czynnika chłodzącego w obiegu oraz diagnostyka całego systemu
 • sprawdzenie drożności odpływu skroplin
 • czyszczenie skraplacza

 

WENTYLACJA

Podstawowy montaż wentylacji obejmuje:

 • Rozprowadzenie kanałów nawiewnych i wywiewnych do poszczególnych pomieszczeń budynku,
 • Montaż rekuperatora wraz z podłączeniem kanałów nawiewnych i wywiewnych oraz grawitacyjne odprowadzenie skroplin do 4m od rekuperatora,
 • Montaż czerpni i wyrzutni na ścianie zewnętrznej budynku (do wysokości 3m, w przypadku konieczności wynajęcia podnośnika, koszt zostanie doliczony do oferty)
 • Wyregulowanie powietrza nawiewanego i wywiewanego,
 • Sprawdzenie poprawności działania urządzenia,
 • Podłączenie zasilania elektrycznego (doprowadzenie instalacji elektrycznej po stronie Inwestora)
 • Szkolenie w zakresie obsługi

UWAGA: Ostateczny koszt wykonania instalacji wentylacji może zostać przedstawiony po przesłaniu projektu budynku lub po wizji lokalnej u Inwestora.

Podstawowy serwis wentylacji obejmuje:

 • sprawdzenie instalacji
 • czyszczenie filtrów i wymiennika ciepła znajdującego się w rekuperatorze/centrali
 • kontrolę ustawień rekuperatora/centrali
 • kontrolę odpływu skroplin
 • kontrolę i czyszczenie czerpni/wyrzutni powietrza

 

POMPY CIEPŁA

Podstawowy montaż pompy ciepła obejmuje:

 • Poprowadzenie instalacji chłodniczej
 • Podłączenie urządzenia do istniejącej instalacji elektrycznej
 • Sprawdzenie układu chłodniczego
 • Uruchomienie  układu i sprawdzenie poprawności działania
 • Szkolenie z obsługi pompy ciepła

UWAGA: Ostateczny koszt montażu pompy ciepła może zostać przedstawiony po przesłaniu projektu budynku lub po wizji lokalnej u Inwestora.

Podstawowy serwis pompy ciepła obejmuje:

 • sprawdzenie czystości filtrów pompy ciepła
 • sprawdzenie podłączeń freonowo – elektrycznych
 • diagnostyka systemu
 • czyszczenie skraplacza